Podziękowania i galeria zdjęć z Koncertu Świąteczno-Noworocznego 2018

Opublikowano: środa, 10, styczeń 2018

KSN2018galeria

 

W dniu 6 stycznia b.r w Szkole Podstawowej w Cianowicach odbył się Koncert Świąteczno – Noworoczny, zorganizowany po raz trzeci przez Reprezentacyjną Orkiestrę Cianowic, działająca pod patronatem Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Cianowic.


Był to kolejny, niepowtarzalny wieczór, pełen artystycznych wzruszeń i celebracji muzyki, w wykonaniu Reprezentacyjnej Orkiestry Cianowic, która tym występem zaingurowała rok obchodów jubileuszu 55-lecia swojej działalności. Swoje talenty muzyczne zaprezentowała również tego dnia Schola Parafii Matki Bożej Różańcowej w Smardzowicach, wykonując, wzruszające jak zawsze, najpiękniejsze polskie kolędy.


Rozpoczynający się rok 2018, to również czas jubileuszu 10-lecia pracy jako kapelmistrza orkiestry, Pana Piotra Świechowicza. Muzycy nie zapomnieli o tej okoliczności i uczcili ją gromkim „sto lat” oraz podarunkiem w postaci mistrzowskiego pulpitu na nuty.
Oprawę artystyczną tego wieczoru uatrakcyjniła również swoim pokazem para taneczna, w osobach Pani Mileny Ślósarz i Mateusza Rusina, z Kuźni Tańca Kraków. Było to doskonałe zaproszenie, do radosnego przeżywania rozpoczętego okresu karnawału.

 

Organizatorzy dziękują za wysłuchanie koncertu wszystkim, tak licznie przybyłym Gościom. Dziękujemy szczególnie za zaszczycenie nas swoją obecnością Proboszczowi Parafii Smardzowice ks. dr Zdzisławowi Sidło, ks. mgr Łukaszowi Durajowi, ks. dziekanowi Marianowi Fatydze z Parafii Skalbmierz, ks. dr Andrzejowi Kwaśniewskiemu, Wicestaroście Krakowskiemu Tadeuszowi Nabagle, Burmistrzowi Gminy Skała Tadeuszowi Durłakowi, Radnym RM w Skale Pani Magdalenie Farat, Panom Robertowi Błachno i Krzysztofowi Kasperczykowi. Dziękujemy za przybycie oraz za udostępnienie Sali gimnastycznej na koncert Panu Dyrektorowi SP Cianowice Kazimierzowi Mostkowi. Dziękujemy Pani Barbarze Krupie Pełnomocnikowi Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Panu Tadeuszowi Boroniowi Sekretarzowi Gminy Skała, Panu Grzegorzowi Kowalikowi Dyrektorowi CKSiR w Skale. Druhom OSP, Paniom z KGW z Cianowic, Sołtysom oraz wszystkim sympatykom Orkiestry!
Wielkie wyrazu wdzięczności składamy również na ręce Pani Ewy Boroń, za profesjonalne i pełne ciepłych słów poprowadzenie tego wydarzenia.


Dziękujemy Zarządowi Reprezentacyjnej Orkiestry Cianowic, Członkom Stowarzyszenia za ogrom pracy i poświęcony czas na organizację Koncertu!

 

Sympatia i podziw widzów są dla nas najlepszą nagrodą i radością.

 

Reprezentacyjna Orkiestra Cianowic