Podziękowania - Jurajski Przegląd Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej

 

PODZIĘKOWANIA

 


Dziękujemy Serdecznie Wszystkim Artystom, za wykonanie utworów muzycznych podczas: "Jurajskiego przeglądu piosenki patriotycznej i żołnierskiej 2016", który odbył się 5 listopada b.r. To właśnie dzięki Waszemu wysiłkowi i wielotygodniowym przygotowaniom doszło do tak pięknego spotkania muzycznego, które pokazało po raz kolejny, że muzyka łączy pokolenia!


Podziękowania składamy na ręce Orkiestry Dętej TON z Goszczy i kapelmistrza Eugeniusza Sokoła, Orkiestry z Korzkwi na czele z kapelmistrzem Michałem Kwiatkowskim. Dziękujemy Chórowi „Leatus Cantus” ze Skały oraz Zespołowi Wokalnemu z Gimnazjum w Skale, z dyrygentem i akompaniatorem - Panią Grażyną Rodek. Dziękujemy za wspaniały pokaz musztry Klasie mundurowej z Zespołu Szkół w Skale, ich opiekunce mgr Ewie Morawskiej oraz Dyrektorowi Zespołu Szkół - Panu mgr Karolowi Papiszowi.


Jako pełniący patronat nad Reprezentacyjną Orkiestrą Cianowic, chcemy po raz kolejny wyrazić moc uznania dla naszych muzyków, za wspaniały występ. Dziekujemy kapelmistrzowi - Panu Piotrowi Swięchowiczowi oraz solistce - Gabrysi Ocieczek. Jesteśmy z Was bardzo dumni, dziękujemy!


Moc podziękowań składamy również na ręce Pani Beaty Paluch Zaryckiej, za fantastyczne poprowadzenie koncertu oraz przekazanie jego uczestnikom wielu ciekawych, muzycznych anegdot.
Za pomoc w organizacji koncertu pragniemy również podziękować Panu Grzegorzowi Kowalikowi - dyrektorowi CKSiR w Skale oraz Harcerskiej Drużynie Pożarniczej w Rzeplinie, z przyboczną – dh. Iwoną Bernaś


Za przyjęcie zaproszenia i udział w naszym wydarzeniu muzycznym dziękujemy serdecznie przedstawicielom duchowieństwa - Wikariuszom Parafii w Skale oraz ks. dr kan. Grzegorzowi Kaliszewskiemu, z Parafii w Smardzowicach.

 

Za to że pomimo licznych obowiązków znaleźli czas i zaszczycili nas swoją obecnością, pragniemy bardzo podziękować, Pani Elżbiecie Dudzie - Posłance na Sejm RP, Panu Wojciechowi Pałce - Wicestaroście Krakowskiemu, Panu Markowi Piekarze - Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu Krakowskiego, Panu Piotrowi Trzcionce - Radnemu Powiatu Krakowskiego, Przedstawicielom Rady Miejskiej w Skale, Paniom Danucie Trzcionce oraz Magdalenie Farat, Panu Robertowi Błachno oraz Panu Tadeuszowi Boroniowi - Sekretarzowi Miasta i Gminy Skała.
Dziękujemy za przybycie Dyrektorom Szkół z terenu Gminy Skała, Sołtysom, Przedstawicielom Stowarzyszeń działających na terenie Gminy Skała, Jednostkom OSP, a w szczególności OSP z Barbarki za przygotowanie pysznej grochówki. Dziękujemy Paniom z KGW, Członkom Klubu Seniora GROTA ze Skały, Przedstawicielom lokalnych mediów - Pani Marcie Parzelce z Kroniki Miasta i Gminy Skała oraz redaktorowi Krzysztofowi Wójtowiczowi z Gońca Małopolskiego.
Dziękujemy publiczności, że tak tłumnie stawiła się na koncercie. Dziękuję Wszystkim Państwu niewymienionym na długiej liście podziękowań, tym, którzy wspierali nas dobrym słowem, a nie mogli pojawić się na koncercie.


Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Cianowic dziękuje Zarządowi Reprezentacyjnej Orkiestry Cianowic - Pani Monice Bugajskiej, Panu Dariuszowi Cieślikowi oraz Ani Krzaczyńskiej, Roksanie Cyganek, Sebastianowi Bugajskiemu jak również Panu Mieczysławowi Krzaczyńskiemu i Magdalenie Cieślik, za nieocenioną pomoc w przygotowaniu koncertu.

 

DZIĘKUJEMY!
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Cianowic