Człowiek Człowiekowi Radością i Wsparciem - III edycja!

czlowiek czlowiekowi 18

 


Drodzy Rodzice,

 

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Cianowic informuje, że zajęcia integracyjne dla dzieci i młodzieży “Człowiek Człowiekowi Radością i Wsparciem”, odbędą się w dniach od 16 do 20 lipca b.r., od godz. 9.00 do godz. 13.00.

 

Zajęcia są bezpłatne. Organizator zapewnia opiekę merytoryczną, instruktorów, niezbędne pomoce oraz drobny poczęstunek dla uczestników.

 

W programie przewidziano: warsztaty plastyczne, kurs języka migowego, zajęcia rekreacyjne (zabawowo-ruchowe) oraz wycieczkę.

 

 

Jolanta Niemiec

Prezes Stowarzyszenia
na rzecz Rozwoju Cianowic