Dotacja w ramach konkursu „Mecenat Małopolski”

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Cianowic uzyskało dotację w wysokości 7000 zł w ramach konkursu „Mecenat Małopolski” na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Zakup instrumentów i strojów dla Reprezentacyjnej Orkiestry Cianowic połączony z „Wędrówkami muzycznymi 2012”. Środki dotacji pochodzą z budżetu Województwa Małopolskiego.

Umowa na realizację wyżej wymienionego zadania została podpisana 25 kwietnia 2012 r.