Kursy nadające uprawnienia

Poszczególne kursy zostaną uruchomione w październiku/listopadzie 2012 r. w Szkole Podstawowej w Cianowicach, jeżeli grupa zainteresowanych będzie liczyć co najmniej 10 osób.

Uczestnicy otrzymają Zaświadczenia ukończenia kursu zgodnie z wymogami MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na e-mail stowarzyszenie@cianowice.pl lub telefonicznie: 505-065-841 (od godz. 15.00).

W zgłoszeniu proszę podać:

 • nazwę kursu,
 • imię i nazwisko,
 • datę i miejsce urodzenia,
 • adres zamieszkania,
 • wykształcenie (nazwa ukończonej szkoły),
 • telefon kontaktowy.

Dostępne kursy:

 • Wychowawca wypoczynku dzieci i młodzieży (kolonijny):
  – 36 godzin, w trzy dni (piątek, sobota, niedziela),
  – dla osób pełnoletnich z co najmniej średnim wykształceniem,
  – kurs daje uprawnienia do ubiegania się o stanowisko wychowawcy m.in. kolonii letnich,
  – celem kursu jest wyrobianie poczucia odpowiedzialności za powierzonych uczestników wypoczynku, doskonalenie umiejętności organizatorskich i metodycznych oraz poznanie sposobu prowadzenia dokumentacji,
  – opłata za kurs: 110 zł.

 • Kierownik wypoczynku oraz kierownik wycieczek szkolnych (dla nauczycieli):
  – szkolenie jednodniowe (sobota/niedziela) - 12 godzin edukacyjnych,
  – kandydaci, którzy spełniają warunki określone w rozporządzeniu, czyli będą to nauczyciele, czynni instruktorzy harcerscy (od stopnia phm) oraz inne osoby posiadające co najmniej 3-letni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej przy spełnieniu poniższych warunków,
  –> ukończone 18 lat,
  –> co najmniej średnie wykształcenie,
  –> odpowiednie warunki zdrowotne,
  –> predyspozycje do pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą,
  – celem kursu jest wyposażenie w wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia funkcji kierownika wypoczynku lub kierownika wycieczek szkolnych,
  – opłata za kurs: 100 zł.