Sprawozdanie z wyników zbiórki publicznej dla Rodziny Państwa Miska z Cianowic, która ucierpiała w wyniku pożaru domu 4 stycznia 2013 r.

Informujemy, że na podstawie pozwolenia nr OR.5311.1.2013 z 7 stycznia 2013 r., wydanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Skała na terenie Gminy Skała została przeprowadzona zbiórka publiczna w dniach od 7 do 31 stycznia 2013 r.

 

Suma zebranych ofiar pieniężnych wyniosła łącznie 13 501,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy pięćset jeden złotych) według poniższych form zbiórki publicznej:

 • wpłaty na konto w kwocie 2 100,00 zł,
 • wpłaty do kasy w kwocie 460,00 zł,
 • datki do puszek i skarbon, w kwocie 10 941,00 zł.

Rodzaj i ilość zebranych ofiar w naturze::

 • pościel – 4 kpl.,
 • kołdra – 2 szt.,
 • ręczniki – 5 kpl.,
 • ściereczki domowe 3 kpl.,
 • poduszki – 2 szt.,
 • koce – 2 szt.,
 • kubki – 6 szt.,
 • zastawa stołowa – 1 kpl.,
 • naczynia kuchenne – 1 kpl.,
 • firanki – 2 szt. ,
 • środki czystości (płyn do mycia podłóg, prania, naczyń) – 1 kpl.

Łączne koszty przeprowadzenia zbiórki 82,00 zł, w tym:

 • opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki w kwocie 82,00 zł (Stowarzyszenie pokryło opłatę z własnych środków).

Łączny dochód ze zbiórki publicznej wyniósł 13 501,00 zł.

Podział dochodu ze zbiórki publicznej, w ramach poszczególnych celów z wymienieniem wykonanych zadań:

 • Zakup środków czystości za kwotę 79,75 zł,
 • zakup sprzętu AGD, materiałów budowlanych do remontu i adaptacji zniszczonego domu Państwa Miska z Cianowic za kwotę 13 421,25 zł.

Informacja o wysokości zebranych środków została przekazana do Parafii w Smardzowicach oraz zamieszczona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie MiG Skała.

 

Zarząd Stowarzyszenia dziękuje wszystkim Darczyńcom za pomoc udzieloną Rodzinie Państwa Miska.