Sprawozdanie z wyników zbiórki publicznej na cele: pomoc Marii Reszczyńskiej zamieszkałej w Cianowicach przy ul. Ojcowskiej, która uległa wypadkowi poparzenia ciała oraz wychowuje samotnie w trudnych warunkach troje małych dzieci; przekazanie środków fina


Informujemy, że na podstawie pozwolenia nr OR.5311.2.2013 z 2 kwietnia 2013 r., wydanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Skała na terenie gminy Skała została przeprowadzona zbiórka publiczna w dniach od 2 do 27 kwietnia 2013 r.

 

Formą przeprowadzenia zbiórki publicznej był Koncert charytatywny „Jesteśmy razem” z udziałem Marcina Dańca oraz Sokół Orkestar, który miał miejsce 27 kwietnia 2013 r. o godz. 17.00.

  • Suma zebranych ofiar pieniężnych wyniosła łącznie: 18 940 zł (sprzedaż cegiełek wartościowych);
  • Łączne koszty przeprowadzenia zbiórki: 1 610,73 zł (opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki 82,00 zł; koszty obsługi menadżerskiej artystów (nocleg, wyżywienie, zakup kwiatów) 887,44 zł; opracowanie i wydruk cegiełek i plakatów 641,29 zł);
  • Łączny dochód ze zbiórki publicznej: 17 329,27 zł.

 

Podział dochodu ze zbiórki publicznej, w ramach poszczególnych celów z wymienieniem wykonanych zadań:

  • Pomoc Marii Reszczyńskiej z Cianowic w kwocie 7 329,27 zł;
  • Na leczenie i rehabilitację Piotra Boronia ze Skały w kwocie 5 000,00 zł;
  • Na leczenie i rehabilitację Justyny Zadęckiej ze Skały w kwocie 5 000,00 zł.

 

Informacja o wysokości zebranych środków została zamieszczona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie MiG Skała.

 

Zarząd Stowarzyszenia dziękuje Artystom i wszystkim Darczyńcom za udzieloną pomoc.