Wędrówki muzyczne 2013 Reprezentacyjnej Orkiestry Cianowic - połączone z obchodami Jubileuszu 50-lecia jej istnienia


Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Cianowic uzyskało dotację na realizację zadania publicznego Gminy Skała w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2013 roku w wysokości 4 245,00 zł, pn. „Wędrówki muzyczne 2013 Reprezentacyjnej Orkiestry Cianowic - połączone z obchodami Jubileuszu 50-lecia jej istnienia”.