Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko”

Zaprasza do udziału w projekcie, który da osobom niepełnosprawnym szansę na realizację marzeń o aktywności, pracy i finansowej niezależności.

 

Projekt „Powiatowy Ośrodek Aktywizacji Zawodowej” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

W ramach projektu oferujemy szeroki wachlarz wsparcia, od indywidualnego i grupowego poradnictwa psychologicznego, i doradztwa zawodowego po możliwość podjęcia stażu, szkolenia, subsydiowanego zatrudnienia oraz zatrudnienia wspieranego przy wsparciu trenera pracy.

 

Adresatami projektu są dorosłe osoby z niepełnosprawnością psychiczną (chorujące psychicznie lub z upośledzeniem umysłowym), niepracujące i zamieszkujące na terenie powiatu krakowskiego.

 

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w sposób ciągły do wyczerpania miejsc, a projekt trwa do 30 czerwca 2015 roku.

 

Kandydatów do projektu obowiązują następujące kryteria rekrutacyjne:

 1. przedstawienie oryginału aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności
 2. jeśli w orzeczeniu jako przyczyna niepełnosprawności nie jest wskazany symbol „01-U” lub „02-P”-udokumentowanie niepełnosprawności psychicznej zaświadczeniem lekarskim lub opinią psychologiczną
 3. wiek między 15 a 64 lata
 4. posiadanie statusu osoby nieaktywnej zawodowo (co oznacza osobę pozostającą bez zatrudnienia, nie wykonującą żadnej pracy zarobkowej, która jednocześnie nie zalicza się do kategorii bezrobotni)
 5. zamieszkiwanie na terenie powiatu krakowskiego
 6. motywacja do podjęcia aktywności zawodowej zweryfikowana przez psychologa w czasie 2 spotkań rekrutacyjnych oraz potwierdzona:
  • pisemnym oświadczeniem o gotowości do podjęcia zatrudnienia w wymiarze min. ½ etatu
  • własnoręcznym podpisem na deklaracji uczestnictwa w projekcie
 7. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych potwierdzone pisemnym oświadczeniem.

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w biurze projektu: 30-003 Kraków, ul. Lubelska 21/21; telefonicznie: 12 341 46 43, 797 700 202
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00
www.ognisko.org.pl, e-mail: aktywizacja.powiat@ognisko.org.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego