II Jurajski Przegląd Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej

przeglad piosenki 2017c

II Jurajski Przegląd Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej jest współfinansowany ze środków Powiatu Krakowskiego.