Historia Orkiestry

16 czerwca 1968Orkiestra Dęta została założona w Cianowicach w 1963 r. przy tutejszym Kółku Rolniczym. Inicjatorami tego pomysłu byli Panowie - Zygmunt Calik, Zygmunt Zdybał i Piotr Krzynówek. Pierwszym kapelmistrzem orkiestry został Józef Dziubek - organista ze Skały. Kilka miesięcy po zakupie instrumentów i pierwszej nauce nut, w maju 1963 r. muzycy cianowickiej orkiestry odnotowali swój pierwszy występ podczas „ogrywania” imienin Stanisława. W kolejnych latach działalność orkiestry zaczęła nabierać rozmachu. Jej członkowie koncertowali na dożynkach, pochodach 1-majowych, zabawach tanecznych, imieninach, uroczystościach kościelnych oraz na pogrzebach.

 

W roku 1972 patronat nad orkiestrą przejęła Ochotnicza Straż Pożarna w Cianowicach. Muzycy stali się druhami OSP i zaczęli od tej pory akompaniować różnym wydarzeniom strażackim. W tym samym roku miało miejsce szczególne wydarzenie. Podczas koronacji obrazu Matki Boskiej w Smardzowicach, Orkiestra Dęta OSP w Cianowicach, wraz z Orkiestrą ze Skały przywitały mar1995 r.szem powitalnym Prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego oraz metropolitę krakowskiego, a późniejszego papieża, kardynała Karola Wojtyłę. W kolejnych latach, pomimo pojawiających się przeciwności losu, cianowicka orkiestra gra bez przerwy. Odchodzą z niej najstarsi członkowie i pojawiają się nowi. Po najdłuższej w historii orkiestry, czternastoletniej dyrygenturze Tadeusza Grudnika, w 2008 roku nowym kapelmistrzem został Piotr Święchowicz z Więcławic.  Wraz z nadejściem nowego kapelmistrza znacznie poszerzył się skład orkiestry. Pojawili się nowi, młodzi muzycy, których liczba przekroczyła 40 osób, z czego zdecydowaną większość stanowiła i stanowi do dzisiaj płeć piękna.

 

Parę lat później, a dokładnie 16 stycznia 2012 r., na podstawie Uchwały nr 1/I/2012, patronat nad orkiestrą przejęło Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Cianowic. Orkiestra zaczęła od tego dnia funkcjonować pod nową nazwą – Reprezentacyjnej Orkiestry Cianowic. Dzięki wkładowi własnemu stowarzyszenia oraz dofinansowaniu z Krakowskiego Urzędu Marszałkowskiego, muzycy otrzymali nowe stroje i instrumenty. Od pierwszych chwil po zmianie patrona wsparcia orkiestrze udziela również Parafia Smardzowice i Dom Kultury w Skale.

 

Powołana do życia przed 50 laty orkiestra jest dzisiaj dumą i wizytówką Cianowic. Jej muzycy dzięki swojemu talentowi i zaangażowaniu wspaniale reprezentują naszą miejscowość, w coraz odleglejszych zakątkach Polski. Cianowice mają to szczęście, że dzięki inicjatywie kilku osób, zrodziła się przed kilkudziesięcioma laty piękna tradycja muzyczna, która trwa nieprzerwanie do dzisiaj.

 

2012 r.