Kontakt

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Cianowic
Cianowice, Aleja Parkowa 41, 32-043 Skała
NIP: 513-02-22-701
REGON: 121518677
KRS: 0000384158
e-mail:stowarzyszenie@cianowice.pl
Konto: BS w Wolbromiu O/Skała 21 8450 0005 0020 0211 1766 0001