O Orkiestrze

Funkcjonująca pod patronatem naszego stowarzyszenia Reprezentacyjna Orkiestra Cianowic, to połączenie ponad 50-letniej tradycji muzycznej z młodzieńczą energią. Zrodzona w 1963 roku idea wspólnego muzykowania towarzyszy od lat wielu uroczystościom o charakterze lokalnym, rozrywkowym oraz religijnym. Muzycy cianowickiej orkiestry z roku na rok osiągają coraz wyższy poziom artystyczny. Znajduje to swoje potwierdzenie w licznych wyróżnieniach i nagrodach zdobywanych przez muzyków na wielu konkursach i przeglądach muzycznych.
Reprezentacyjna Orkiestra Cianowic liczy obecnie ponad 40 osób, z czego zdecydowaną większość stanowi płeć piękna. W skład orkiestry wchodzą osoby zamieszkałe na terenie Cianowic, gminy Skała oraz sąsiednich miejscowości. Jest to świetny przykład na to, że pasja muzyczna nie zna granic i przełamuje wszelkie trudności, które mogą stąd wynikać.
Będąc członkami Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Cianowic, ale przede wszystkim mieszkańcami Cianowic, jesteśmy dumni z naszej orkiestry i polecamy Państwu wykonywaną przez nią muzykę. Będziemy się starać, by okazji do jej wysłuchania było jak najwięcej.